1/4

אפגערופן סטאלינ'ע הדלקה אין מירון

פון קהלת קארלין סטאלין ווערט איבערגעגעבן אז טראצדעם וואס זיי האבן ערהאלטן די נויטיגע פערמיטן אפצורעכטן די הדלקה ווי יאר יערליך אין אתרא קדישא מירון, האט מען עס מבטל געווען און עס וועט נישט פארקומען עפ"י הוראת כ"ק אדמו"ר מקארלין סטאלין שליט"א כדי צו פארמיידן מעגליכע סכנת נפשות און פארשפרייטונג פון די וויירוס.