1/4

א טרער אויפן פרישן ציון הקדוש פון כ"ק אדמו"ר מתולעת יעקב זצ"ל