1/4

בארבארישע רציחות דורך ציוניסטישע רשעים אויף אן אומשולדיג קינד היינט אין בית שמש