1/4

ברוך דיין האמת - רב ביהמ"ד הלכה ברורה אין קרית יואל

מיט גרויס צער איז אויפגענומען געווארן די ביטערע בשורה איבער די פריצייטיגע פטירה פון הרה"ג ר' יעקב אלעזר מענדלאוויטש זצ"ל – רב ביהמ"ד הלכה ברורה אין קרית יואל, אין עלטער פון 53 יאהר. דער רב זצ"ל איז א זון פון יבדלחט"א הרה"ח ר' יהושע מענדעלאוויטש שליט"א – לאנגיעריגע משב"ק אדמור"י סאטמאר. די לויה איז ארויס פארנט פון ביהמ"ד הגדול אין קרית יואל ווי עס האבן מספיד געווען כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א און הגאון האדיר דומ"ץ קרית יואל שליט"א. שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
© Copyright RDN online 2020