1/4

די איינציגסטע איד אין קערעסטיר ליל ההילולא

די איינציגסטע איד אין קערעסטיר ביים פוקד זיין דעם ציון פון הרה''ק ר' ישעי'לע מקערעסטיר זיעועכ''י היינט ביומא דהילולא קדישא

שליח פין רבי ישעילע'ס הויז ביים ציון הק' און אין קוויטל שטוב
© Copyright RDN online 2020