1/4

דרשה פון כ"ק אדמו"ר מקראלי שליט"א בענין נחיצות המקוה בימים אלו