1/4

דרשת פתיחת הזמן ע"י הגה"צ אבד"ק סאטמאר ירושלים שליט"א

יום א' אחרי-קדושים העעל"ט -  על הטעלעפאון לאלפי חסידי סאטמאר בכל אתר ואתר