1/4

האדמו"ר מסאטמאר-מהרי"י ביי דברי הספד עריו"ט לפני מטתו פוןהרה"ח ר' משה עזרא אדלער ע"ה