1/4

הגה"צ ר' יעקב בער טייטלבוים שליט"א ביים אנצינדען די הדלקה בחצר הרבני הנגיד ר' יואל לאנדא הי"ו.© Copyright RDN online 2020