1/4

הגרמ"ד הלוי שליט"א באזוכט בישבתו הק' די פארלאפענע וואך