1/4

הנחת תפילין לבן הגה"צ ר' יצחק דוד אלתר שליט"א בן הרה"ק פני מנחם מגור זי"ע