1/4

ויזניץ

 היינט וועט מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א אויפטרעטן מיט א דרשת פתיחת הזמן פאר כלל בחורי ויזניץ פון ארום די וועלט, דורכן טעלעפאון פון זיין אכסניא אין חצור, ווי די רבי שליט"א האלט זיך אויף אין די טעג.


© Copyright RDN online 2020