1/4

וקוי ה' יחלופו כח

מיט דערלייכטערונג ווערט אויפגענומען אז זקן ראשי הישיבות הגאון האדיר רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק שליט"א איז שוין ב"ה באפרייט געווארן פון שפיטאל נאכן אדורכגיין אן אפעראציע פארלאפענעם שביעי של פסח. דער ציבור איז ווייטער מתפלל לרפואת מרן משולם דוד בן אלטע הענדל לרפו"ש.© Copyright RDN online 2020