1/4

כ"ק אדמו"ר מביטשקוב שליט"א ‬ביי א שמחת הברית לבן אחד מחסידיו