1/4

כ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א (שיכון ב"ב) ביים מסיבת לחיים לכבוד יום הבהיר מיט א געקליבענע צאל נגידים