1/4

כ'ק אדמו'ר מחוג חתם סופר שליט'א ביים עליה לציון הק' ביומא דהילולא פון גאב'ד חוג חתם סופר זצוק'ל