1/4

כ"ק אדמו"ר ממעזיבוזש שליט"א ביים קבר ישמעאל כהן גדול