1/4

כ"ק אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א

ווערט געזען ביים פענסטער זיך משתתף זיין ביי א שמחת תנאים פון א חסיד, וואס איז פארגעקומען ביי אים אין חצר.

© Copyright RDN online 2020