1/4

כ"ק אדמו"ר משאץ שליט"א ביים עלי' לציון אמו הרבנית משאץ ע"ה