1/4

פרטים איבער די לווי' פון כ"ק אדמו"ר מתולעת יעקב זצ"ל, היינט 7:30 נאכמיטאג אין וויליאמסבורג

מער פרטים איבער די לויה פון כ"ק האדמו"ר מתולעת יעקב זצ"ל ארום 7:30 וועט פארקומען די לויה אין ביהמ''ד תולעת יעקב אין ווילאמסבורג אין דערנאך וועט מען זיך ארויסלאזן צום ביים בית החיים אין ניו דזשערסי ווי ער וועט קומען לקבורה סמוך לאביו זצ''ל.

די עסקנים געבען איבער אז מען זאל זיך היטן אויף די סאושע"ל דיסטסינ"ג רעגאלאציעס כדי צו פארמיידן עגמ"נ אין ווי אויך וועלן די גאסן אויף בעדפארד פון לינטש ביז יאז וועט זיין אפגעשפארט.© Copyright RDN online 2020