1/4

מאסטראוו קאלושין

היינט כ"ז ניסן געפאלט די יום השלושים צו די פטירה פון כ"ק אדמו"ר מאסטראוו קאלושין זצ"ל, די קינדער הרבנים הגאונים שליט"א וועלן אפרעכטן מסיבות לחיים און ארויפגיין צום ציון הק'.


© Copyright RDN online 2020