1/4

מראות חייו הרה"ק בעל לב שמחה מגור זי"ע לכבוד יומא דההילולא