1/4

סעודה הילולה פון ר' ישעי' מקריסטיר זי"ע לויט די יעצטיגע רעגלאציעס

סעודה הילולה ביי אב"ד שעדליץ שליט"א אן איינקל פון הרה"ק מקריסטיר זצוקללה"ה לויט די יעצטיגע רעגלאציעס