1/4

פינסק קארלין

היינט געפאלט די יארצייט פון כ"ק אדמו"ר מפינסק קארלין זצ"ל, בנו מ"מ כ"ק אדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א וועט ארויפגיין צום ציון הק' אויפ'ן הר המנוחות אין עיה"ק ירושלים, דערנאך וועט דער רבי שליט"א פראווענען דעם יארצייט סעודה אויף א פריוואטע פארנעם.


© Copyright RDN online 2020