1/4

שטייגן איז די יסוד פון א ישיבה! ראש ישיבת עטרת ישראל אויפן טעראסע

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א - ראש ישיבת עטרת ישראל ביים איבערגעבן 'דרשת פתיחת הזמן' אויפן טעראסע פארנט פון זיין שטוב אין קרית ספר.