1/4

מקובל'דיגע סגולה פון 'אמירת הקטורת' דארוך הגה"צ המקובל רבי משה חיים שטיינבערג שליט"א

הגה"צ המקובל רבי משה חיים שטיינבערג שליט"א ראה"כ שערי גן עדן למוקבלים ביים אפרעכטן אויפן טעלעפאן מקובל'דיגע סגולה פון 'אמירת הקטורת' אינאיינעם מיט עטליכע גדולי המקובלים אין ארה"ק.© Copyright RDN online 2020