1/4

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביים עליה לציון לקראת נישואי נכדתו