1/4

אסיפת התחזקות אין באבוב-45‎

מטעם קהלת באבוב-45 איז פאררופן געווארן א וויכטיגע 'אסיפת התעוררות' אויף דעם פרייטאג צונאכט'ס ווען כ"ק אדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א וועט אויפטרעטן מיט 'דברי התחזקות' זיך מחזק צו זיין אין די פילע ענינים וואס די חסידים זענען ליידער נתרשל געווארן אין די ימי המגיפה צוליב 'עת לעשות לה' און די מצוה פון 'ונשמרתם'. אויפן רוף פון די קהלה איז יעדע איינציגסטע חסיד אויפגעפאדערט אנטייל צו נעמען ביי די אסיפה אן אויסנאם. מ'וועט דאווענען מנחה ערב שבת אום אכט אזייגער און תיכף נאך מנחה וועט דער רבי אויפטרעטן מיט דברות קדשו.


© Copyright RDN online 2020