1/4

איין מענטש ביים ציו הק' פון רבי לייב פיסטינער, ג' אייר אין קאלאמיא

רבי לייב פיסטינער איז געווען פון די ערשטע דור תלמידי בעשטה"ק, ער ליגט אין די שטאט קאלאמיא, און זיין יארצייט איז ג' אייר היי יאר איז נאר דארט געווען הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א, יו"ר באהלי צדיקים, וואס האלט זיך אויף אין מעזעביש צוליב די פעולות למען הבתי חיים לרחבי אייראפ


דריקט דא פארן גליון קודש הילולים

© Copyright RDN online 2020