1/4

סעריע בילדער בחצרות הקודש


כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א באזוכט ביי הגאון ר' מרדכי בעק שליט"א ראש ישיבת תפארת משה


כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א ביי הנחת תפילין פאר צוויי בר מצוה בחורים


האחים האדמורי"ם לבית קאסאן ביים שמחת בית פארשעי נעכטן נאכט