1/4

עריכת השולחן אין סערט וויזניץ

נאך גאנצע פופצן וואכן וואס כ"ק אדמו"ר מסערט-וויזניץ שליט"א האט נישט אפגעראכטן קיין טישן, איז היינט נאכט געווען דאס ערשטע מאל וואס דער רבי שליט"א איז ערשינען אין ביהמ"ד הגדול און אפגעראכטן דעם סעודת הילולא לכבוד די יארצייט פון זיידן הרה"ק בעל אהבת ישראל מויזניץ זי"ע
© Copyright RDN online 2020