1/4

שמחת בית באבוב‎

גרויס פרייד נעמט ארום חסידי באבוב מיט די פרייליכע בשורה איבער די שידוך-שליסן פון החתן בנש"ק שלמה הי"ו יונגסטע זון ביי כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א, מיט די כלה בת הרב בעריש ארנסטר שליט"א בן הגה"צ ר' ישראל שליט"א אב"ד מאור חיים ב"פ חתן הגה"צ ר' לייבוש רובין שליט"א - מציעשנוב - חתן כ"ק אדמו"ר מאמשינוב-ב"פ זצ"ל

די מסיבת לחיים קומט פאהר היינט מיטוואך נאכט 9:45 אין ביהמ"ד הגדול 'קהל שערי ציון באבוב אין בארא פארק, וואו דער ציבור וועט קענען אריבערגיין וואונטשן לחיים.