1/4

מעמד פדיון פטר חמור אין ראשית הגז וזרוע לחיים והקיבה לכהן פאר כ״ק אדמו״ר מתולדות אהרן שליט״א

‏מעמד פדיון פטר חמור אין ראשית הגז וזרוע לחיים והקיבה לכהן פאר כ״ק אדמו״ר מתולדות אהרן שליט״א שנערך ע״י ארגון טוב וחסד-בנינו ליתומים בהנהלת יעקב אליעזר שישא הי״ו‎


© Copyright RDN online 2020