1/4

קבלת קהל אין סאטמאר‎

אנגעהויבן פון היינטיגן זונטאג וועט כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א (מהר"א) צוריק אנהויבן אויפנעמען קבלת קהל א גאנצע וואך אין קרית יואל און דינסטאג אין וומסב"ג - ווי ביז היינט. אזוי אויך נעמט דער רבי אן סנדקאות און הנחות תפילין. אין אנדערע נייעס ווערט געמאלדן אז דעם קומענדיגן יו"ט שבועות הבעלל"ט וועט דער רבי שליט"א צום ערשטן מאל צוריק אריינקומען דאווענען אין ביהמ"ד הגדול אין קרית יואל. די פונקטליכע דעטאלן ווערן אויסגעארבעט דורך די עסקני הקהלה.