1/4

פייערדיגע דברי מוסר פון הגה"צ ר' פנחס דוד פרענקעל שליט"א

פייערדיגע דברי מוסר פון הגה"צ ר' פנחס דוד פרענקעל שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מוויעליפאלי שליט"א פאר בני קהלתו 'איגוד אברכים' פלעטבוש