1/4

האדמו"ר מסאטמאר: מי ביקש זאת מידכם?

דעם שבת נאכמיטאג האט כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א (מהר"א) צום ערשטן מאל היי-יאר איבערגעגעבן דעם 'פרקי אבות שיעור' אין ביהמ"ד הגדול אין קרית יואל. צווישן אנדערע האט דער רבי שליט"א מעורר געווען זיך מחזק צו זיין אין די פארשידענע ענינים ברוחניות וואס זענען ליידער נתרשל געווארן בזמן המגיפה. אזוי אויך האט זיך דער רבי שליט"א באצויגן צו די נייעס איבער די אנדעקטע ארגינאלע ציון הק' פון הייליגן קדושת לוי זי"ע און ארויסגעברענגט מיט ווייטאג זיין וואונדער, ווער עס האט געגעבן די רעכט און די היתר אויפצוגראבן די ארטיגע בית החיים?...


© Copyright RDN online 2020