1/4

מסע הלויה אין קרית יואל פון האדמו"ר מדברי אמונה מאנסי זצ"ל

צילום: א בליק