1/4

שבעה על פטירת הגה"צ אב"ד דברי אמונה מאנסי זצ"ל

יושבים כ"ק האדמורי"ם מתולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן ומבקשי אמונה שליט"א ואחיהם אב"ד 'נחלת אהרן' והגה"צ ראש ישיבת תולדות אהרן שליט"א

© Copyright RDN online 2020