1/4

כ"ק אדמו"ר מווערדאן שליט"א בביקור אצל גדולי ישראל