1/4

ויהי אחרי המגיפה אין קערעסטיר

מיט די פארגריגערטע אפענע גרעניצן אין אייראפע האט מען ב''ה געעפענט די הייליגע קאך אין א הערליכע שבת איז געפראוועט געווארען בביתו נאוה קודש מיט  א געקליבענע צאל געלאדענטע נגידים.

זונטאג ערב ראש חודש איז הגה''צ גאב''ד אנטווערפן שליט''א געקומען מתפלל זיין ביים ציון הקדוש אין אינעם הייליגע קוויטל שטוב אין געזעהן די נייע אנדעקטע אויוון.© Copyright RDN online 2020