1/4

כ"ק אדמו"ר מסאמאר (מהר"א) שליט"א ביי קביעות מזוזה אין די נייע סאטמאר'ע ביהמ"ד אין ב"פ אויף 16עוו.

קריאת שם ההיכל היכל יצחק יחיאל נתנדב ע"י הנגיד מוה"ר שמואל יונה שלעזינגער הי"ו


© Copyright RDN online 2020