1/4

שמחת התנאים בבית פיטסבורג - לעלוב

החתן הבחור פרע"ח אלתר אלעזר מנחם בן המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א* עב"ג *הכלה נכדת כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א בת חתנו הרה"צ רבי יעקב הגר שליט"א בן הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר שליט"א רב דחסידי סערט ויז'ניץ ירושלים© Copyright RDN online 2020