1/4

שמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

בן הנולד להר"ר יוסף רוקח שליט"א חדב"ן

בן הגה"צ מ'קאזלאוו מאנסי שליט"א

חתן הגה"צ מ'טערצאל שליט"א© Copyright RDN online 2020