1/4

א דינער אויפן טעלעפאן‎

אלקא דמאיר ענני: היינט נאכט געפאלט די יארצייט פון התנא האלקי רבי מאיר בעל הנס, אין וויליאמסבורג וועט פארקומען א רייכע 'דינער אינדערהיים' אין די טויזענטע אידישע וויליאמסבורג'ע שטיבער, לטובת כולל שומרי החונות לצדקת רבי מאיר בעל הנס, ווי עס איז צוגעגרייט א גאר רייכע פראגראם, ווי עס וועלן אויפטרעטן אויפן טעלעפאון א רייע אדמורי,ם ורבנים שליט"א. צווישן אנדערע כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א, גאב"ד אנטווערפן שליט"א, הרה"צ ר' אלימלך בידערמאן שליט"א און נאך.
© Copyright RDN online 2020