1/4

נייע חתונה זאל אין מרכז חסידי ויזניץ

ווי ברייט באריכטעט האט כ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א אויפגעפאדערט די עסקנים אהערצושטעלן דעם גרויסן 'היכל הטישן' צו א 'חתונה זאל' ווי די חסידים זאלן קענען חתונה מאכן פאר א גאר ביליגע פרייז. נאך א קורצע צייט ארבעט איז די היכל הטישן הערליך איינגערישט געווארן צו א חתונה זאל און די ערשטע חתונה וועט געפראוועט ווערן שוין די וואך. בפקודת הקודש פון רבי'ן שליט"א איז די חתונה זאל גערופן געווארן 'אולם שמחות ישועות משה'.