1/4

שמחת בית נדבורנא-באניא

שמחת נישואי נכד האדמו"ר מנאדבורנא באניא בן לבנו הרה"צ שלמה זלמן לייפער חתן הרה"צ יהודה אלעזר דוד ניישלאס גאב"ד סערדאהלי הכלה בת הרה"צ יצחק מאיר באב"ד דומ"ץ ורב קנין תורה בי-ם בן הרה"צ יוסף דוב באב"ד אב"ד בעלז לונדון וחתן האדמו"ר מנדבורנה לונדון© Copyright RDN online 2020