1/4

נייע תקנה אין ויזניץ-מאנסי‎

צווישן די פילע בתי מדרשים וועלכע האבן געעפענט די טויערן איז אויך ביהמ"ד הגדול לבוש מרדכי וויזשניץ אין מאנסי. די מנינים אין די שטיבלעך ווערן איינגעטיילט לויט א סדר פון 15 יודן ביי יעדע מנין. אזוי אויך האט מען איינגעפירט א נייע תקנה אז מ'מוז אויסלעשן די סעלפאנ'ס ביים אריינקומען אין ביהמ"ד© Copyright RDN online 2020