1/4

שמחת התנאים בבית צאנז זוועהיל

שמחת התנאים לבת כ''ק אדמו"ר מצאנז זוועהיל שליט"א עם החתן הרב אפרים פסח געלדעצעהלער שליט"א נכד הגה"צ ראש ישיבת אור ישראל שליט"א והגה"צ אב"ד לינז שליט"א

© Copyright RDN online 2020