1/4

כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א איז איבעראשענד אריינגעקומען צום ל"ג בעומר טיש

אין א אומגעראכטענעם שריט איז כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א איבעראשענד אריינגעקומען צום ל"ג בעומר טיש מיט די תלמידי ישיבה גדולה ווי די רבי האט געבעטן זיך צו וואשן לכבוד היום, די רבי -וועלכע גיבט שטארק אפבאכט אויף סושע"ל דיסטענ"ס און גייט שטענדיג ארום מיט א מאסק אויפן גאס לקדש שם שמים- איז געזיצן אפגעריקט פונעם עולם און אויף סטעיזש.

די רבי האט געוואונטשען לחיים און פארגעלערנט די אדרא זוטא דערנאך געזינגען די זמירות לל"ג בעומר, און געטאנצט אויפן פלאץ אמר רבי עקיבא.
© Copyright RDN online 2020