1/4

ערשטע קליינע חתונה-זאל אין באיאן

נעכטן מאנטאג איז געפראוועט געווארן די ערשטע דערהויבענע שמחת החתונה פון קלוגע מחותנים וועלכע האבן חתונה געמאכט אין די נייע זאל פון קהלת באיאן אין ביתר, וועלכע קאסט בלויז 2000$ יעדע צד.© Copyright RDN online 2020